Project: Ik speel dus ik ben

Theater

Identiteit, Groep 5-6

In dit theaterproject onderzoeken de leerlingen hoe ze kunnen veranderen in een personage. Ze oefenen allereerst in het observeren, imiteren en overdreven nadoen van mensen en ze brengen dit in de praktijk met een improvisatie. In de tweede opdracht kan een theater worden bezocht en krijgen de leerlingen uitleg over het gebruik van licht. Ze ervaren het effect ervan door ter plekke een korte scène te spelen. Tot slot ontwikkelen de leerlingen hun eigen personage. Ze verdiepen zich verder in dit onderwerp en werken hun personage uit op papier. Al spelend brengen ze het tot leven tijdens de slotpresentatie.

Extra ondersteuning van een vakleerkracht?