Project: Ik speel

Theater

Identiteit, Groep 1-2

Als start van dit project kijken de leerlingen wat er gebeurt met hun lichaam wanneer ze bijvoorbeeld boos of juist blij zijn. Dit oefenen ze in spelvormen met dans, muziek en lichaamstaal. Zo maken ze kennis met de basis van toneel: natuurlijk spelen. Fantasie en expressie staan centraal in een tweede opdracht, met als onderwerp de seizoenen. Het resultaat hiervan past uitstekend bij een zomer- of winterfeest op school. In het laatste deel van het project bezoeken de leerlingen een theatervoorstelling. Dit kan gecombineerd worden met een rondleiding, zodat ze een compleet beeld krijgen van wat theater is. Hierna bereiden ze zich voor op een daverende eindpresentatie, waarin alles uit het project samenkomt.

Extra ondersteuning van een vakleerkracht?