Project: Luchtkastelen

Literatuur

Utopie, Groep 1-2

Luchtkastelen bestaan niet, tenzij je afspreekt dat ze wel bestaan. Dan kun je er alles voor bedenken. In de eerste opdracht verzinnen de leerlingen een naam voor hun luchtkasteel en een nieuwe naam voor zichzelf, die ze tijdens de lessen zullen gebruiken. Het luchtkasteel heeft natuurlijk ook een eigen taal. In deelopdracht 2 bedenken de leerlingen daar woorden voor, door Nederlandse woorden te veranderen. De laatste opdracht gaat over regels. Die staan meestal vast, zoals verkeersregels en de regels op school. Maar voor het luchtkasteel mogen de leerlingen zelf de regels opstellen. Met de drie deelopdrachten krijgen de leerlingen tegelijkertijd hun eerste filosofielessen. Door een andere wereld te bedenken, kijken ze met een frisse blik naar hun vertrouwde, dagelijkse werkelijkheid. In de lessen leest u boek Een kasteel voor Axel en Bibi van Hermann Moers en Philippe Goossens.

Extra ondersteuning van een vakleerkracht?