Project: Artistieke verbeelding

Cultureel erfgoed

Verhalen, Groep 3-4

‘In Den Haag daar woont een graaf en zijn zoon heet Jantje.’ Dit bekende kinderliedje is het uitgangspunt voor alle opdrachten van dit Erfgoed-project. Centraal staan verhalen en overleveringen. De leerlingen onderzoeken historische plekken, personen, kunst en natuurlijk de bijbehorende verhalen. Zo bekijken ze de stad vanuit verschillende invalshoeken. Van hun bevindingen en het gemaakte werk stellen ze vervolgens een tentoonstelling samen. Met dit project vergroten de leerlingen op een boeiende manier hun historisch besef. Ze komen oog in oog te staan met Haags erfgoed en ervaren de kracht van verhalen. Daarmee leren ze zichzelf, de ander en hun leefomgeving beter te begrijpen.