Project: Haagse boodschappen

Cultureel erfgoed

Onze stad, Groep 1-2

Leerlingen in de laagste groepen kennen al veel beroepen. Deze vormen daarom een prachtig opstapje naar cultureel erfgoed. In de eerste deelopdracht onderzoeken de leerlingen beroepen die te maken hebben met eten. Ze bezoeken levensmiddelenwinkels en spelen een rollenspel. De tweede opdracht gaat over beroepen uit heden en verleden. De leerlingen bezoeken een monumentaal pand en leren welke vaklieden aan de bouw hebben meegewerkt. In de slotopdracht organiseert de school een oude-ambachtenmarkt. Ook hiermee leert de klas spelenderwijs van alles over Haags cultureel erfgoed.