Project: Nieuwe verhalen

Beeldende kunst

Verhalen, Groep 7-8

Waar vind je inspiratie voor een verhaal? Dat kan overal! In de eerste opdracht van dit project bedenken de leerlingen tien associaties bij een kunstfoto. Hier schrijven ze vervolgens een verhaal over, dat ze voor publiek voordragen. Dat je verhalen ook spontaan op straat kunt laten ontstaan, ontdekken de leerlingen in de tweede deelopdracht. Ze leren kunstenaars kennen die met kleine ingrepen de openbare ruimte veranderen en zo het publiek op het verkeerde been zetten. Dit gaan de leerlingen ook zelf doen. Welk effect hebben hun toevoegingen aan de stad op de Haagse voorbijgangers? In de laatste deelopdracht wagen de leerlingen zich aan ruimtelijke collages, waarbij niet alleen ideeën, maar ook techniek en constructie bijdragen aan het kunstwerk. Ook hiermee vertellen ze een verhaal, maar ditmaal alleen met voorwerpen.