Project: Persoonlijke verhalen

Cultureel erfgoed

Verhalen, Groep 7-8

Dit project gaat over het Haagse geheugen. In de eerste opdracht onderzoeken de leerlingen persoonlijke herinneringen van Hagenaars, die zijn vastgelegd op oude films. Wat was er anders in hun tijd? Daarover stellen de leerlingen een tentoonstelling samen. Ze gebruiken hiervoor tekeningen, voorwerpen, foto’s en plattegronden. In de tweede opdracht staat een moeilijke periode centraal: de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen lezen dagboekfragmenten uit die tijd en schrijven vervolgens zelf dagboekteksten, alsof ze toen in Den Haag de oorlog meemaakten. In de slotopdracht staan familiegeschiedenissen centraal. De leerlingen kiezen een gebeurtenis uit het verleden en vragen een familielid naar zijn ervaringen en gevoelens daarbij. Hiervan maken ze een documentaire (video of audio), die als slotpresentatie aan de ouders vertoond wordt.