Project: Recht en onrecht

Cultureel erfgoed

Identiteit, Groep 7-8

Ook de rechten en plichten in een samenleving zijn cultureel erfgoed. In Den Haag is dat zichtbaar aanwezig met bijvoorbeeld het Vredespaleis en artikel 1 van de Grondwet op het muurtje bij de Tweede Kamer. Die Grondwet komt in de eerste deelopdracht aan bod, evenals kinderrechten in binnen- en buitenland en het straffenboekje van Museum de Gevangenpoort. De leerlingen schrijven erover en spelen rechtszaken uit twee periodes na. De tweede deelopdracht is gewijd aan rechten in de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan voor Joodse kinderen. De leerlingen vergelijken de situatie van toen met hun eigen leven. Als afsluiting van het project doen ze uitgebreid onderzoek naar Den Haag als ‘stad van vrede en recht’. Waarom heeft de stad deze bijnaam? Welke instanties, beroepen en symbolen horen hierbij? Ze presenteren hun bevindingen in de vorm van een muurkrant.