Project: Stadsgeluiden

Literatuur

Onze stad, Groep 3-4

Literatuur is op straat te vinden, als je maar goed luistert. Dat laten klankdichters zien, of beter gezegd: horen. Klankdichters zoals Paul van Ostaijen en Antony Kok komen in dit project aan bod en er kan zelfs een klankdichter in de klas verschijnen. De leerlingen onderzoeken hoe je stadsgeluiden in klankwoorden (onomatopeeën) kunt vangen. Hiermee vormen ze, geïnspireerd op het klassieke leesplankje, een levend ‘stadsklankenplankje’. Daar voeren ze een zelfgemaakt klankgedicht mee op.