Cultuuronderwijs bijeenkomsten

Voor inspiratie en uitwisseling tussen professionals onderling organiseert CultuurSchakel jaarlijks verschillende bijeenkomsten voor scholen en cultuuraanbieders. 

Leernetwerk Thematisch onderwijs

13 oktober | Voor icc’ers en leerkrachten in het primair onderwijs

Leernetwerk Muziek

28 oktober | Voor vakdocenten en leerkrachten muziek in het po, van de leerkracht en docent zonder muziekopleiding tot en met de professional.

Leernetwerk Speciaal onderwijs

11 november | Online leernetwerkbijeenkomst voor icc'ers en leerkrachten uit het SBO, SO en VSO

Leesgroep Muziekonderwijs

25 november | Online bijeenkomst met als thema: Curious Minds - een nieuwe didactiek voor kunstonderwijs

Leernetwerk Icc

Deze bijeenkomst is uitgesteld tot het volgens corona-richtlijnen weer mogelijk is fysiek bijeen te komen.

Uit met CultuurSchakel

Leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren en schooldirecties bezoeken kunstinstellingen in de stad.