Cultuuronderwijs bijeenkomsten

Voor inspiratie en uitwisseling tussen professionals onderling organiseert CultuurSchakel jaarlijks verschillende bijeenkomsten voor scholen en cultuuraanbieders. 

Leesgroep Muziekonderwijs

24 maart, online | Voor iedereen die muziekles geeft in het primair onderwijs

 

Leernetwerk Muziek

26 mei | Vakoverstijgend werken vanuit muziek. Gast: Wolf Brinkman 

Leernetwerk Thematisch onderwijs

Bijeenkomsten in 2021: Houd onze nieuwsbrief en website in de gaten voor nieuwe data.

Leernetwerk Speciaal onderwijs

Bijeenkomsten in 2021: Houd onze nieuwsbrief en website in de gaten voor nieuwe data.

Leernetwerk icc | Draagvlak

Deze bijeenkomst is uitgesteld tot het volgens corona-richtlijnen weer mogelijk is fysiek bijeen te komen.