Cultuuronderwijs bijeenkomsten

Voor inspiratie en uitwisseling tussen professionals onderling organiseert CultuurSchakel jaarlijks verschillende bijeenkomsten voor scholen en cultuuraanbieders. 

Leesgroep Muziek

23 september | Startbijeenkomst. Voor iedereen die muziekles geeft in het primair onderwijs

Als kunst je aanspreekt...

30 september | Janeke Wienk deelt haar visie op de rol van kunst in het onderwijs.

Leernetwerk Thematisch onderwijs

13 oktober | Voor icc’ers en leerkrachten in het primair onderwijs

Leernetwerk Muziek

28 oktober | Voor vakdocenten en leerkrachten muziek in het po, van de leerkracht en docent zonder muziekopleiding tot en met de professional.

Leernetwerk Icc

29 oktober | Ontdek hoe je het draagvlak voor cultuuronderwijs kunt vergroten en welke rol jij hierin als icc’er hebt.

Uit met CultuurSchakel

Leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren en schooldirecties bezoeken kunstinstellingen in de stad.