Cultuuronderwijs bijeenkomsten

Voor inspiratie en uitwisseling tussen professionals onderling organiseert CultuurSchakel jaarlijks verschillende bijeenkomsten voor scholen en cultuuraanbieders. 

Leernetwerk Thematisch onderwijs

1 oktober | Thematisch onderwijs, vakoverstijgend onderwijs en/of vakintegratie

Leernetwerk Muziek

2 oktober 2019 | Voor vakdocenten en leerkrachten muziek po, zowel met als zonder professionele muziekopleiding

Leernetwerk Icc

31 oktober | Interne Cultuurcoördinatoren delen kennis en ervaring en wisselen informatie uit

Leernetwerk Kunstvakken

12 november | Voor groepsleerkrachten en vakdocenten basisonderwijs beeldend, dans, media & theater

Uit met CultuurSchakel

Leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren en schooldirecties bezoeken kunstinstellingen in de stad.

Haagse Cultuuronderwijs Dag 2019

Ontmoetingen, gesprekken, lezingen en inspiratie op het gebied van cultuuronderwijs.