Cultuuronderwijs bijeenkomsten

Voor inspiratie en uitwisseling tussen professionals onderling organiseert CultuurSchakel jaarlijks verschillende bijeenkomsten voor scholen en cultuuraanbieders. 

Leesgroep Muziek

23 september | Startbijeenkomst. Voor iedereen die muziekles geeft in het primair onderwijs

(Hoe raak je aan) De kern van kunst in onderwijs - Online

30 september | Janeke Wienk deelt haar visie op de rol van kunst in het onderwijs.

Training Prikkelarm & Cultuur voor musea en podia

15 oktober | Training Prikkelarm & Cultuur speciaal voor educatoren van culturele instellingen

Leernetwerk Muziek

28 oktober | Voor vakdocenten en leerkrachten muziek in het po, van de leerkracht en docent zonder muziekopleiding tot en met de professional.

Training Prikkelarm & Cultuur voor musea en podia

29 oktober | Training Prikkelarm & Cultuur speciaal voor museumdocenten en rondleiders

Leernetwerk Icc

29 oktober | Ontdek hoe je het draagvlak voor cultuuronderwijs kunt vergroten en welke rol jij hierin als icc’er hebt.

Uit met CultuurSchakel

Leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren en schooldirecties bezoeken kunstinstellingen in de stad.