Cultuuronderwijs bijeenkomsten

Voor inspiratie en uitwisseling tussen professionals onderling organiseert CultuurSchakel jaarlijks verschillende bijeenkomsten voor scholen en cultuuraanbieders.

Haagse Cultuuronderwijs Dag 2019

17 april 2019 | Voor primair én voortgezet(!) onderwijs en culturele instellingen in Den Haag

Leernetwerk Thematisch onderwijs

4 juni | Thematisch onderwijs, vakoverstijgend onderwijs en/of vak-integratie

Leernetwerk Muziek

2 oktober 2019 | Voor vakdocenten en leerkrachten muziek po, zowel met als zonder professionele muziekopleiding

Leernetwerk Icc

Interne Cultuurcoördinatoren delen kennis en ervaring en wisselen informatie uit

Uit met CultuurSchakel

Leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren en schooldirecties bezoeken kunstinstellingen in de stad.

Leernetwerk Kunstvakken

Voor groepsleerkrachten en vakdocenten basisonderwijs beeldend, dans, media & theater