Trojan Wars

HNTjong en Het Nationale Theater

Theater

Trojan Wars is hét theateravontuur van 2020 waarbij muziek, theater en events met elkaar clashen tot een unieke beleving. Het Nationale Theater brengt een avondvullende experience waarbij je één van de bekendste oorlogen in de geschiedenis kan bingewatchen. Een voorstelling over vriendschap, onontkoombare liefdes en een onzekere toekomst. Over het goede en het kwade en het grijze gebied ertussen. Over waarom je je leven zou geven in een oorlog die nutteloos lijkt en die vijanden maakt van mensen die normaal je vrienden zouden zijn. Trojan Wars is gebaseerd op het epische verhaal van de Ilias van Homerus met een vleugje Game of Thrones.

Aanbieder
Het Nationale Theater & NTjong
Korte Voorhout 3
2511 CW Den Haag
www.hnt.nl/educatie

Neem contact op met
Dimphna van Kempen
088-3565314
dimphnavankempen@hnt.nl

Beschikbaar

10-03-2020 tot 24-04-2020

Informatie
Lesmateriaal:
Het eductatieprogramma bestaat uit online lesbrieven en een workshop in de klas. Er wordt zowel aandacht besteed aan de context van de oude Griekse verhalen, als aan de zoektocht naar hedendaagse en persoonlijke links met het thema oorlog.
Onderwijs:
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 Havo HAVO 1 HAVO 2 Vwo VWO 1 VWO 2
Speciaal
komt in aanmerking voor extra gemeentelijke subsidie
Voorstelling op eigen locatie
Prijs:
€29 p/lln
Capaciteit:
250
Tijdsduur activiteit:
300 minuten