Vakleerkrachten

Hoewel de groepsleerkracht met COH zelf cultuuronderwijs kan geven, is het goed mogelijk een vakleerkracht te betrekken. Dit kun je als school zelf bepalen. De vakleerkracht zal zijn kennis en vaardigheden integreren in het cultuuronderwijs van de groepsleerkracht. De les van de vakleerkracht is een aanvulling en verrijking op het projectmateriaal van COH. Daarnaast kan een vakleerkracht ook een coachende rol op zich nemen voor de groepsleerkracht, waardoor deze meer vertrouwd raakt in het geven van cultuuronderwijs en de verschillende disciplines. Ben je op zoek naar een vakleerkracht? Dan kan jouw cultuurcoach je verder helpen. Hier vind je contactinformatie.