Tijdpad

Hier vind je een uitgebreid tijdpad voor scholen voor het kiezen en inschrijven op aanbod uit Vonk in schooljaar 2018-2019:

  • Maandag 14 mei t/m zondag 17 juni 2018: deze vijf weken heb je de mogelijkheid de school in te schrijven voor activiteiten uit Vonk. Na deze datum sluit de inschrijving.
  • Maandag 27 augustus 2018: de school ontvangt van CultuurSchakel het conceptrooster met de geboekte activiteit(en).
  • T/m woensdag 12 september 2018 heb je de gelegenheid gewenste wijzigingen op het conceptrooster door te geven aan de aanbieder. De aanbieder probeert met jou deze wijziging vóór maandag 17 september te realiseren. Indien dit niet lukt, kan de school kosteloos annuleren. De contactgegevens van de aanbieders vind je in Vonk.
  • Dinsdag 18 september 2018 ontvangt de school het definitieve rooster van CultuurSchakel. Vanaf dat moment zijn de afspraken bindend (zie voorwaarden).
  • Vanaf maandag 1 oktober 2018 gaan alle activiteiten van start. De school ontvangt vier weken voor het bezoek automatisch een herinneringsmail van CultuurSchakel. De aanbieders zijn verantwoordelijk voor informatie over het educatief materiaal, workshop en/of nagesprek. En, indien de voorstelling op school plaatsvindt, praktische informatie.

Nadat een activiteit heeft plaatsgevonden, ontvangt de school separate facturen van de bezochte aanbieder en, indien van toepassing, van de busmaatschappij.