Beeldende kunst

Het ontwikkelen van het beeldend vermogen staat centraal in de leerlijn Beeldende kunst, vormgeving en architectuur. Leerlingen bedenken en maken beeldend werk waarin de relatie tussen materiaal, vorm en betekenis onderzocht wordt. Altijd in combinatie met het ervaren, beleven en beschouwen van professionele beeldende kunst en vormgeving in Haagse musea, expositieruimtes en ateliers. Zij onderzoeken dan de zeggingskracht van het eigen werk en dat van de kunstenaars en vormgevers.

Door te spelen en te oefenen met materialen, technieken en inhouden ontdekt de leerling zijn innerlijke en uiterlijke wereld en leert beelden te interpreteren en betekenis te geven. De waarde van begrip voor en kennis van de beeldende uitingen binnen de vele culturen uit Den Haag, wordt in de projecten benadrukt. Vlakke als ruimtelijke vormgeving komt aan bod en de leerlingen leren over en oefenen met beeldende aspecten als vorm, functie, voorstelling, kleur, textuur en compositie. Technieken als schetsen, tekenen, schilderen, boetseren en construeren komen aan bod.

Binnen de projecten is veel aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden als concentratie, doorzettingsvermogen, inzet, nieuwsgierigheid en samenwerking. Onderwijs dat deze vaardigheden en het creatief vermogen ontwikkelt, helpt leerlingen binnen en buiten bestaande kaders te leren denken en werken.

Thema's

De leerlijnen van Cultuuronderwijs op zijn Haags bevatten materiaal voor acht disciplines. Deze zijn samengesteld aan de hand van vier thema’s, die passen bij de leeftijd en ontwikkeling van leerlingen.

Projectsamenvattingen 

Projectsamenvattingen Beeldende kunst