Cultureel erfgoed

Leerlingen worden binnen de leerlijn Cultureel erfgoed uitgedaagd alles te onderzoeken wat gemaakt is door mensen zoals voorwerpen, immaterieel cultureel erfgoed (verhalen, mythes) en grafische weergaves. Zelf aan de slag met Haags cultureel erfgoed door te ervaren, te beleven en te beschouwen. Erfgoedonderwijs slaat een brug tussen verschillende leergebieden, vakken en thema’s.

Er wordt aangesloten bij de Canon van de Nederlandse Geschiedenis en de historische tijdvakken, met nadruk op de Haagse geschiedenis. Cultureel erfgoed is tenslotte overal om ons heen en voor iedereen.

Binnen de projecten is veel aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden als concentratie, doorzettingsvermogen, inzet, nieuwsgierigheid en samenwerking. Onderwijs dat deze vaardigheden en het creatief vermogen ontwikkelt, helpt leerlingen binnen en buiten bestaande kaders te leren denken en werken.

Thema's

De leerlijnen van Cultuuronderwijs op zijn Haags bevatten materiaal voor acht disciplines. Deze zijn samengesteld aan de hand van vier thema’s, die passen bij de leeftijd en ontwikkeling van leerlingen.

Projectsamenvattingen 

Projectsamenvattingen Cultureel erfgoed