Mediacultuur

In de leerlijn Mediacultuur onderzoeken de leerlingen ons gedrag op het gebied van media en mediakunst door zelf met verschillende media te werken. Mediacultuur omvat alle uitingen van informatie waarbij de boodschap bestaat uit beeld, tekst of geluid. Het gaat over traditionele media, nieuwe media en sociale media, maar ook over mediakunst.

Leerlingen ontwikkelen een kritische houding ten opzichte van de mediaomgeving en leren bewust verschillende media-uitingen te hanteren. Zij worden zich bewust van de wijze waarop met hen gecommuniceerd wordt en hoe zij zelf communiceren en daarnaast reflecteren zij op verschillende vormen van mediakunst.

Binnen de projecten is veel aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden als concentratie, doorzettingsvermogen, inzet, nieuwsgierigheid en samenwerking. Onderwijs dat deze vaardigheden en het creatief vermogen ontwikkelt, helpt leerlingen binnen en buiten bestaande kaders te leren denken en werken.

Thema's

De leerlijnen van Cultuuronderwijs op zijn Haags bevatten materiaal voor acht disciplines. Deze zijn samengesteld aan de hand van vier thema’s, die passen bij de leeftijd en ontwikkeling van leerlingen.

Projectsamenvattingen per discipline

Projectsamenvattingen Mediacultuur