Theater

Door te kijken en te doen en daarop te reflecteren leren leerlingen binnen deze leerlijn hun eigen gedachten te verwoorden en in te zetten in hun dagelijks leven. Ze zien en beleven herkenbare situaties waardoor ze inlevingsvermogen en empathie ontwikkelen. Ze worden zich ervan bewust hoe je je stem en je lichaam in kan zetten om te communiceren. Elke leerling krijgt zo de kans te tonen wie hij is. Zelf spelen wordt gekoppeld aan het bezoeken van een professionele theatervoorstelling. Leerlingen spelen met een zelf verzonnen werkelijkheid. Een gesprek, een houding, een gedachte. In de klas, op het plein of thuis aan tafel. Bij theater verbeelden de leerlingen wat je in het dagelijks leven in het echt kan doen.

Binnen de projecten is veel aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden als concentratie, doorzettingsvermogen, inzet, nieuwsgierigheid en samenwerking. Onderwijs dat deze vaardigheden en het creatief vermogen ontwikkelt, helpt leerlingen binnen en buiten bestaande kaders te leren denken en werken.

Thema's

De leerlijnen van Cultuuronderwijs op zijn Haags bevatten materiaal voor acht disciplines. Deze zijn samengesteld aan de hand van vier thema’s, die passen bij de leeftijd en ontwikkeling van leerlingen.

Projectsamenvattingen 

Projectsamenvattingen Theater