Onze stad

Hofstad, rockstad, internationale stad van vrede en recht, stad aan zee, theaterstad, museumstad, multiculturele stad, mooie stad achter de duinen… wie in Den Haag naar school gaat, groeit op in een fantastisch rijke omgeving. In de projecten van het thema ‘Onze stad’ wordt daar volop gebruik van gemaakt. De leerlingen duiken in het verleden, gaan op zoek naar Haagse tradities en vergelijken culturen met elkaar. Er worden Haagse culturele instellingen bezocht en Haagse kunstenaars komen graag in de klas over hun werk vertellen.

De stad vormt ook de inspiratie voor de vele creatieve opdrachten. Dat begint dicht bij huis, bijvoorbeeld met het ontwerpen van een speeltuin of het componeren van een melodie voor de eigen deurbel. In andere projecten krijgen de leerlingen de uitdaging om een Haags volkslied te schrijven, een stadsdans te bedenken of een standbeeld te maken.

Tegelijkertijd verdiepen de leerlingen zich in wat het drukke, veelkleurige stadsleven voor hen persoonlijk betekent. Den Haag is een onlosmakelijk onderdeel van hun identiteit, die ze tijdens hun schooljaren ontwikkelen.

Projectoverzicht en samenvattingen Onze Stad

Themafilmpjes Onze stad

Voor vier leeftijdsgroepen is een eigen animatiefilmpje gemaakt met verschillende karakters om het thema Onze stad te introduceren in de klas. Wat betekent Onze stad? En hoe sluiten kunst en cultuur vanuit verschillende disciplines daarbij aan? Bekijk de vier themafilmpjes van Onze stad voor een korte introductie.

Disciplines

De leerlijnen van Cultuuronderwijs op zijn Haags bevatten materiaal voor acht disciplines. Deze zijn samengesteld aan de hand van de thema’s, die passen bij de leeftijd en ontwikkeling van leerlingen.