Veelgestelde vragen algemeen

Hier staan de antwoorden op de meest gestelde algemene vragen over Cultuuronderwijs op zijn Haags. Staat het antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met een van onze cultuurcoaches.

Wat is Cultuuronderwijs op zijn Haags precies?

Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) biedt Haagse groepsleerkrachten doorlopende leerlijnen op het gebied van cultuuronderwijs. COH kent twee belangrijke uitgangspunten: authentiek leren en het creatief proces. De leerlingen leren hierdoor procesmatig denken en werken. Uniek aan de Haagse variant is dat we binnen acht kunstdisciplines projecten ontwikkelen. Bovendien zorgen we voor samenhang tussen de 128 projecten binnen deze verschillende disciplines door ze vanuit één visie te koppelen aan vier overkoepelende thema’s: Identiteit, Onze Stad, Utopie en Verhalen. Ieder project biedt ook passend cultureel aanbod en de mogelijkheid een Kunstenaar in de klas uit te nodigen.

Waarom cultuuronderwijs?

Cultuuronderwijs daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Belangrijk in een tijd, waarin het steeds belangrijker om kennis te combineren met andere vaardigheden, zoals samenwerken, creativiteit en kritisch denken. Cultuuronderwijs maakt lessen levendig, concreet en leert kinderen andere ‘talen’ spreken. Talenten komen tot bloei en leren wordt plezierig en uitdagend. Daarom is het zo belangrijk dat dat het cultureel aanbod aansluit op de leerlijnen.

Wat is de meerwaarde van Cultuuronderwijs op zijn Haags?

Cultuuronderwijs bestaat vaak nog uit losse projecten die weinig te maken hebben met de rest van het curriculum. Eén van de doelstellingen van Cultuuronderwijs op zijn Haags is om daar meer samenhang in aan te brengen. De impact van een voorstelling wordt namelijk veel groter als het aansluit bij de andere lessen.

Hoe zijn de leerlijnen van Cultuuronderwijs op zijn Haags tot stand gekomen?

De leerlijnen van Cultuuronderwijs op zijn Haags zijn ontwikkeld door acht werkgroepen, die ieder een discipline vertegenwoordigden. Iedere werkgroep bestond uit een educatief medewerker van een culturele instelling en twee leerkrachten, die het materiaal in hun eigen school testten. Deze werkgroepen stonden onder leiding van de ontwerpgroep, met experts uit het onderwijs en het culturele veld. Zij bewaakten de visie, kernbegrippen, tussendoelen, inhoud en de karakteristieken van de disciplines. Zo zorgden zij voor samenhang tussen alle deelprojecten, thema’s en disciplines.

De regiegroep Haagse Ladekast is een vervolg op de ontwerpgroep van COH. Zij zorgen voor het updaten van de Haagse Ladekast en bewaken het COH-gedachtengoed. De regiegroep heeft een wisselende samenstelling, passend bij het onderwerp waar ze mee aan de slag gaan.

Wanneer staat al het materiaal van Cultuuronderwijs op zijn Haags op de website?

Bedoeling is dat de Haagse Ladekast eind 2017 volledig gevuld is met de vier thema’s voor de acht kunst- en cultuurdisciplines. Kijk voordat je aan de slag gaat met een project op deze website. Er wordt regelmatig materiaal geactualiseerd.