Veelgestelde vragen door culturele instellingen

Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen door culturele instellingen over Cultuuronderwijs op zijn Haags. Staat het antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met een van onze cultuurcoaches.

Mag ik aanbod onder Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH-leerlijnaanbod) plaatsen?

Haagse instellingen komen in aanmerking om aanbod op onze website te plaatsen. Al dit aanbod mag geplaatst worden onder Regulier aanbod.

Voor Vonk gelden iets andere uitgangspunten:

Instellingen:
Voor aanbod waar scholen subsidie voor ontvangen, geldt dat de structureel gesubsidieerde Haagse instellingen aanbod mogen plaatsen. Voor niet-gesubsidieerde Haagse instellingen geldt dat zij hun sporen in het onderwijs verdiend moeten hebben, wat blijkt uit het gegeven dat hun aanbod gretig aftrek vindt bij de scholen. Voor nieuwe, niet-gesubsidieerde instellingen geldt dat CultuurSchakel zich over toelating laat adviseren door een onafhankelijke Adviescommissie. Die bestaat uit leden vanuit het basisonderwijs en professionals in de kunsten.

Het aanbod:
Hiervoor geldt dat CultuurSchakel verantwoordelijk is voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over leerjaren en disciplines. Dit kan betekenen dat CultuurSchakel grenzen stelt aan het aantal activiteiten dat instellingen mogen plaatsen. De kwaliteit van de activiteiten wordt beoordeeld door de scholen via het digitale Waarderingsformulier dat zij vanaf schooljaar 2017-2018 na elke activiteit ontvangen. Daarnaast zal de Adviescommissie van tijd tot tijd activiteiten bezoeken en hier advies over uitbrengen. Deze adviezen worden altijd teruggekoppeld naar de aanbieder.

Wanneer kan ik COH-leerlijnaanbod plaatsen?

Dit kan het hele jaar door op deze website.

Wat is het verschil tussen regulier aanbod en COH-leerlijnaanbod?

Regulier aanbod kunnen scholen altijd en los van de COH-leerlijnen boeken. COH-leerlijnaanbod sluit aan op één of meerdere COH-projecten, die scholen kunnen boeken als onderdeel van een COH-leerlijn.

Hoe plaats ik aanbod op de website van CultuurSchakel?

Vraag eerst een account aan. Zodra je akkoord hebt, ontvang je een mail met je inloggegevens. Je kunt hier inloggen. Vul nu je profiel aan (wij hebben al een deel ingevuld) met een omschrijving over jouw instelling en voeg vervolgens onderaan je aanbod toe (je ziet alleen types aanbod waarvoor je van ons rechten hebt ontvangen). Al het aanbod is pas zichtbaar na een akkoord van CultuurSchakel.

Waar ben ik als culturele aanbieder zichtbaar op de website van CultuurSchakel?

Zodra je aanbod hebt toegevoegd, is je aanbod zichtbaar in het aanbod-overzicht. Dat geldt voor zowel regulier aanbod als voor COH-leerlijnaanbod. Als je doorklikt op jouw naam op je aanbodpagina, zie je ook je profielpagina. Verder is je COH-leerlijnaanbod ook terug te vinden onder de betreffende leerlijnen.

Hoeveel COH-leerlijnaanbod kan ik plaatsen?

Om te zorgen dat het culturele aanbod passend is bij de inhoud van de projecten en de leeftijden van de kinderen, kun je elk aanbod plaatsen bij maximaal 2 thema’s, maximaal 2 disciplines en maximaal 2 leeftijdsgroepen.

Kan mijn culturele instelling ook vakleerkrachten aanbieden?

Als jouw culturele instelling vakleerkrachten beschikbaar heeft met een onderwijsbevoegdheid die op school een les kunnen verzorgen, kun je dat aangeven in je profiel onder ‘vakleerkrachten’. Wij nemen dan contact met je op. Jouw instelling wordt dan zichtbaar op de pagina Vakleerkrachten. Dit betekent dat scholen je kunnen benaderen om een vakleerkracht te leveren voor het verzorgen van een cultuurles (al dan niet binnen Cultuuronderwijs op zijn Haags).

Kan mijn culturele instelling ook een Kunstenaar in de klas aanbieden?

Er zijn enkele organisaties met een achterban van zelfstandig kunstenaars. Deze benaderen wij om de scholen te helpen bij het kiezen van een geschikte Kunstenaar in de klas. Als je denkt dat jouw instelling dit kan bieden, neem dan contact met ons op. We gaan graag in gesprek. Stuur dan een mail naar cultuuronderwijsopzijnhaags@cultuurschakel.nl.