Haagse Ladekast in ontwikkeling

De inhoud van de Haagse Ladekast is steeds in beweging, verandering en verbetering. Vanuit CultuurSchakel heeft het permanent optimaliseren van COH de volle aandacht. We blijven speuren naar eventuele omissies waar het gaat om bijvoorbeeld het afdoende afdekken van de kerndoelen, thema’s die vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen aandacht vragen, nieuwe inzichten vanuit de disciplines, nut en haalbaarheid van de opdrachten, vragen vanuit de scholen, etc. CultuurSchakel zal, in samenspraak met de mensen uit het veld, COH steeds sterker maken.

Sommige zaken zijn binnen COH nog onderbelicht, zoals bijvoorbeeld de wijze waarop de leerkrachten de prestaties van de leerling volgen en waarderen. En de manier waarop de kinderen en de ouders daarin gesprekspartner zijn en hiervan op de hoogte worden gebracht. De komende tijd zullen we op dit onderwerp onderzoek doen en vervolgens met suggesties komen.

Het thema ‘culturele diversiteit’ staat hoog op de agenda van CultuurSchakel. Of culturele diversiteit voldoende aandacht krijgt, kan worden afgeleid van de mate van aanwezigheid van mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden en de manier waarop hun kunstuitingen zichtbaar worden gemaakt in de projecten. In de onderwerpkeuze en het beeld- en geluidmateriaal dat we gebruiken in de projecten, is al de nodige aandacht besteed aan ‘culturele diversiteit’. Maar het kan altijd beter. Daarom krijgt iedereen die zich bezighoudt met het verbeteren van de projecten, de opdracht om expliciet aandacht te geven aan de wijze waarop de culturele diversiteit in Cultuuronderwijs op zijn Haags gestalte krijgt.