Haagse uitwerking van Cultuureducatie met Kwaliteit

COH is de Haagse invulling van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Op verschillende plekken in het land wordt sinds 2013 door deze subsidieregeling hard gewerkt aan projecten die het mogelijk maken dat cultuuronderwijs een onderdeel kan worden van het curriculum van de basisscholen. De regeling vanuit het FCP wordt altijd uitgevoerd in samenwerking met lokale overheden, zoals bij ons de gemeente Den Haag. In de eerste fase van deze regeling lag de nadruk op het ontwikkelen van het projectmateriaal.

In de huidige tweede fase (2017-2020) staat het gebruik op zo veel mogelijk scholen centraal. In ons activiteitenplan kun je lezen waar wij de komende jaren op inzetten. Bekijk hier het activiteitenplan Cultuuronderwijs op zijn Haags 2017-2020.