Het onderwijs van nu en kerndoelen

De projecten uit de Haagse Ladekast zijn samengesteld door werkgroepen waarin zowel mensen uit de onderwijspraktijk als uit het culturele veld hebben deelgenomen. De werkgroepen hebben steeds de huidige kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie (kerndoel 54 t/m 56) als vertrekpunt genomen.

Door de werkwijze die in Cultuuronderwijs op zijn Haags besloten ligt, en de verschillende werkvormen die in de projecten worden aangeboden, krijgt de leerkracht ruim kans om aandacht te besteden aan burgerschapsvorming en de 21ste eeuwse vaardigheden (zoals kritisch denken - creatief denken - probleem oplossen - computational thinking - communiceren - samenwerken - zelfregulering).