02-11-2021

Compensatieregeling Corona Vrijetijdskunst 2021

CultuurSchakel opent ook dit jaar weer een compensatieregeling voor georganiseerde actieve cultuurparticipatie, vanwege de coronamaatregelen. Uit de verenigingsmonitor van LKCA bleek dat veel verenigingen er voor corona al niet best voorstonden en dat deze situatie is verslechterd. We hopen met deze regeling extra steun te bieden.

Voor veel verenigingen en stichtingen is het nog steeds een uitdaging om zichzelf staande te houden vanwege extra kosten die zij hierdoor maken en weggevallen inkomsten. Loop jij hier ook tegenaan en is jouw vereniging of stichting een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk en staat deze ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan kom je misschien wel in aanmerking.

Welke kosten dekt deze regeling?

 • Extra kosten voor repetitieruimten door coronamaatregelen, zoals een aanvullende of andere ruimte.
 • Materiële kosten vanwege coronamaatregelen, zoals aanschaf van plexiglas.
 • Wegvallen van begrote inkomsten, zoals contributie of optredens.

Compensatieregeling

Dankzij CultuurSchakel is € 100.000,- beschikbaar gekomen voor Haagse verenigingen en stichtingen die dit soort kosten hebben gemaakt – of verwachten te maken – tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021. Een organisatie kan één aanvraag doen voor maximaal € 1.500,-. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Aanvragen

Je kunt tot 15 december 2021 een aanvraag indienen, of tot het budget op is. Vul hiervoor het aanvraagformulier in en geef een korte onderbouwing van de gemaakte kosten of de weggevallen inkomsten door corona. Upload daarnaast de volgende stukken in één bestand:

 • Inschrijving KvK
 • Bankafschrift, met naam en IBAN nummer duidelijk zichtbaar
 • Jaarbegroting, aangevuld met de realisatie tot op heden
 • Facturen van gemaakte extra kosten

Voorwaarden

 • Compensatieregeling Corona Vrijetijdskunst is een eenmalige subsidie van maximaal
  € 1.500,-.
 • De subsidie is een compensatie voor extra gemaakte kosten of weggevallen inkomsten door coronamaatregelen, van 1 januari tot en met 31 december 2021.
 • De kosten mogen niet eerder in een andere subsidievorm zijn opgevoerd en ook niet via een andere regeling zijn verhaald.
 • De subsidie is voor verenigingen of stichtingen op het gebied van vrijetijdskunst, die vrijwilligersorganisatie zijn, gevestigd in Den Haag en geen winstoogmerk kennen.
 • Per organisatie (of KvK-inschrijving) kan één aanvraag worden ingediend.
 • Om in aanmerking te komen voor de subsidie, vul je het online aanvraagformulier in op de website.
 • CultuurSchakel kan afwijken van het aangevraagde bedrag en eventueel aanvullende eisen stellen.
 • De subsidie wordt verstrekt op basis van het beschikbare budget en is afhankelijk van het aantal aanvragen. De regeling sluit op 15 december of zodra het budget op is.
 • Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Vragen?

Voor vragen over deze regeling kun je bellen met Els Hogendoorn via 06 469 416 47, of mail naar elshogendoorn@cultuurschakel.nl.