Binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten verbonden

CultuurSchakel bereikt bijna alle Haagse kinderen door ondersteuning van cultuuronderwijs onder schooltijd. Daarnaast stimuleren we deelname aan culturele activiteiten in de vrije tijd.

Kinderen die onder schooltijd enthousiast zijn over kunst en cultuur, doen niet altijd mee aan een culturele activiteit in de vrije tijd. In 2019 hebben we het initiatief genomen om een programma op te zetten waarmee de actieve deelname van kinderen (leeftijd: primair onderwijs) aan cultuur in de vrije tijd wordt gestimuleerd en de continuïteit in hun culturele ontwikkeling geborgd. Dit doen we met het doel een toolbox te ontwikkelen met passende, creatieve hulpmiddelen die door aanbieders, scholen en anderen in de wijk gebruikt kunnen worden. De tools ondersteunen, stimuleren en versterken de verbindingen tussen (binnenschoolse) cultuureducatie en (buitenschoolse) cultuurparticipatie.

Kind en wijk centraal

Dit jaar is het concept ontwikkeld en worden in de stadsdelen de eerste stappen in de uitwerking gezet. Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten van het project:

  • Het kind met zijn / haar ambities, enthousiasme, culturele initiatieven en wensen staat centraal.
  • Het kind centraal vraagt een brede opvatting van kunst en cultuur.
  • De leefomgeving van het kind vormt het speelveld en podium.

Deze uitgangspunten zijn kenmerkend voor de uitwerking op maat per stadsdeel. Het project wordt in verschillende fases uitgerold in alle stadsdelen van Den Haag. In elke fase is betrokkenheid van en samenwerking met kinderen (panels), aanbieders, scholen, buurtorganisaties en culturele instellingen een voorwaarde.

Zet jezelf op de kaart

Het project start steeds met ‘mapping’ in een wijk: het letterlijk in kaart brengen van mensen, activiteiten en plekken. De informatie van de kaart wordt bevraagd en onderzocht om kansen, mogelijkheden en behoeften aan tools te benoemen. Dit wordt in elk deelnemend stadsdeel gedaan door een groep kinderen, onder leiding van een lokale organisatie.

Tijdens de mapping-events zetten de aanbieders, organisaties en scholen zichzelf op de kaart. Kansen voor samenwerking worden op deze manier zichtbaar. Dit traject vindt grotendeels plaats in het najaar van 2019 tot en met het voorjaar van 2020.

Meer informatie

Wil je in jouw stadsdeel hiermee aan de slag of wil je meer informatie over het project: mail ons!