Kunst als educatie

Janeke Wienk werkt ruim 30 jaar met veel plezier in  kunst en onderwijs;

Gaandeweg heeft Janeke een eigen visie ontwikkeld op de rol en plaats van kunst binnen het onderwijs. Een visie die volgens Janeke heel eenvoudig is, makkelijk na te leven en de kern van wat kunst ons te bieden in het hart raakt.

Ze onderzoekt kunst als veld dat ons uitnodigt ons met ons mens-zijn te verbinden en in dialoog te zijn met de wereld. In het onderwijs ziet ze dat kunst veelal wordt ingezet om bij te dragen aan plezier en creativiteitsontwikkeling.  Janeke is daar niet op tegen maar is van mening dat beiden niet de gehele essentie raken van wat kunst is of kan zijn. Op deze dag deelt ze graag in een lezing de theorie en de vertaling naar de praktijk van haar visie. In de daaropvolgende sessie gaat ze hier dieper op in.

Janeke Wienk werkt als docent bij ArtEZ Hogeschool voor de kunsten in Zwolle en Arnhem en is als onderzoeker verbonden aan de leerstoel Pedagogische dimensies van Gert Biesta aan de universiteit van Humanistiek in Utrecht.