Leerlingenparticipatie in kunstonderwijs

Meedenken, meepraten en meebeslissen. Dat is de essentie van het traject Tussen Kunst en Kids, over leerlingparticipatie in kunstonderwijs. In drie workshops denken een aantal leerlingen uit groep 6, 7 en 8, samen met hun ICC-er, na over hun ideale versie van het kunstonderwijs. Daarbij kijken ze naar de rol die zij daar zelf in kunnen spelen, passend binnen de mogelijkheden van hún school.

Inspiratieworkshop - droomworkshop – creatieworkshop

De inspiratieworkshop, prikkelt leerlingen om op diverse manieren naar kunstonderwijs te kijken en ze laat ontdekken wat participatie inhoudt. Vervolgens onderzoeken de leerlingen en hun ICC-er in de droomworkshop op een speelse manier het kunstonderwijs op hun school. Daarbij kijken ze naar elkaars huidige mening (wat vinden wij?) en naar de toekomst (wat wensen wij?). Op basis hiervan stellen de leerlingen een vragenlijst op waarmee ze klasgenootjes en andere leerlingen gaan interviewen over hun kijk op het kunstonderwijs.

Beluister hier een van de interviews.

Alle bevindingen worden meegenomen in de creatieworkshop, waarin ze ideeën verkennen en voorstellen doen over het kunstonderwijs en wat hun eigen aandeel daar in kan zijn.
De leerlingen overleggen met de schooldirectie over hun voorstellen, en de mogelijkheden voor structurele inbedding hiervan. Vervolgens zetten de leerlingen en ICC-er de uitkomsten om in acties, waarna het hele traject gezamenlijk wordt geëvalueerd.

Het traject is door CultuurSchakel ontwikkeld in samenwerking met Stichting Alexander, die gespecialiseerd is in participatietrajecten.
CultuurSchakel zorgt voor zowel de inhoudelijke als praktische aansluiting bij de onderwijspraktijk, waarbij er nauw contact is tussen de ICC-er en de cultuurcoach van CultuurSchakel.

Momenteel voeren we ‘Tussen Kunst en Kids’ uit op 2 basisscholen in Den Haag: de Paschalisschool en de Paul Krugerschool.

Waarom Leerlingparticipatie in kunstonderwijs? Omdat:

-  de invloed en betrokkenheid vergroot wordt zodat het onderwijs nog meer vanuit het perspectief van de leerling georganiseerd wordt en aansluit bij hun interesses en behoeften.
- de ervaring en mening van leerlingen ertoe doen.
- het bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen (zij leren hun mening geven, samenwerken, krijgen inzichten in de meningen en respect voor de mening van anderen).

Heb je vraag of interesse om met een aantal leerlingen van jouw school deel te nemen?  Mail onze cultuurcoaches Ingeborg Dennesen of Coby Wisse