#wijzijnNederland

HNTjong - In het innovatieve, schoolbrede, theaterproject #wijzijnNederland wordt op theatrale en interactieve wijze door de klas onderzoek gedaan naar wat identiteit is.

Hoe kijken we naar verschillen en overeenkomsten, wat houden grenzen in en wat betekent het om deel uit te maken van een groter wij? In de voorstellingen krijgen de kinderen ruimte om mee te doen. Ze filosoferen, maken en bouwen mee aan de voorstelling in hun eigen klas. Samen ontdekken ze de ‘wij’ die ze met elkaar vormen. Voor iedere bouw in het onderwijs bekijken we het onderwerp uit verschillende invalshoeken die past bij de belevingswereld van de leerlingen.

Meer informatie vind je hier.

Trailer van ‘grensrechters’ door HNTjong