Trainingen voor aanbieders | musea en podia

Iris van Heesch en Marlies Zegelaar van Stichting Onbeperkt Genieten hebben inmiddels vier trainingen gegeven over prikkelarm programmeren en rondleiden.

Het ging om twee trainingen voor educatoren van Haagse podia en musea en twee trainingen voor een twintigtal museumdocenten.

Aan bod kwamen thema’s zoals bewustwording, en de noodzaak van prikkelarm cultuuraanbod. Informatie over de doelgroep: voor wie is prikkelarm cultuuraanbod nodig? Praktische handvatten voor communicatie rondom prikkelarm aanbod, de organisatie ervan en inspiratie om er binnen de culturele instelling mee aan de slag te gaan. En het verder ontwikkelen van een programmering gericht op het speciaal onderwijs. Daarnaast is er behoefte aan een intervisiegroep met museumdocenten.