Bijeenkomsten

CultuurSchakel organiseert jaarlijks verschillende bijeenkomsten voor scholen en cultuuraanbieders.

Voor inspiratie en uitwisseling tussen professionals onderling.

Bekijk het overzicht.