Haagse Cultuuronderwijs Dag 2018

Op 11 april j.l. organiseerde CultuurSchakel de vierde editie van de Haagse Cultuuronderwijs Dag, die deze keer in het teken van het gesprek stond.

Ruim 120 vertegenwoordigers van Haagse scholen, aanbieders met cultuureducatief aanbod en overige belangstellenden verzamelden zich op een mooie woensdagmiddag in Paard.

De dag werd aan elkaar gepraat door Paul Cornelissen.

Klik op de links voor meer informatie.

Bij binnenkomst ontvingen alle deelnemers hun badge met eigen persoonlijke programma. Er stond koffie en thee klaar in de grote zaal, waar ook de trailers waren te zien die door culturele aanbieders ingezonden waren: korte filmpjes die een beeld geven van het cultuureducatief aanbod in schooljaar 2018-2019.

Het programma werd ingeluid door een welkomstwoord van Marijn Cornelis, directeur van CultuurSchakel. Ze nodigde de deelnemers uit om op een andere manier aan het verhaal van het Paard van Troje te denken. Wij zien het verhaal als negatief, als misleiding, je haalt iets binnen wat mooi lijkt, maar dat je van binnenuit ondermijnt. Ze vroeg om een positieve versie van het Paard van Troje te maken waarin je het Paard als een creatieve verleiding ziet, zodat je je openstelt voor iets nieuws dat je van binnen raakt of verandert.

Na het welkomstwoord droeg Lamyae Aharouay, columniste bij NRC handelsblad, een column voor over haar ervaringen en gedachten over cultuuronderwijs.
Cultuuronderwijs is niet alleen leuk en mooi, het kan ook werken als een motor voor emancipatie. En dat kan uitdagingen met zich meebrengen. Spreek daarover met elkaar, leer van elkaar. En wie weet kunnen juist die gevoeligheden weer onderwerp van een mooie voorstelling zijn.

Na haar voordracht ging ze in gesprek met de aanwezigen.

Vervolgens presenteerde Paul Cornelissen zes prikkelende stellingen over cultuuronderwijs aan de zaal. Waarna de deelnemers met hun telefoon konden stemmen op drie stellingen die zij zelf onder de loep wilden nemen.
Uiteindelijk kregen deze drie stellingen de meeste stemmen:

  1. Kinderen die van hun geloof niet mogen kijken naar blote borsten, hoeven de museumles over Rubens niet bij te wonen.
    2. Bij vakoverstijgend werken verdwijnen de kunstvakken.
    3. voorstellingen waar het thema ‘seksuele diversiteit’ aan bod komt, kan je beter niet aanbieden aan basisscholen.

Met de drie stellingen gingen de deelnemers uiteen in verschillende groepen om met elkaar in gesprek te gaan. Niet om zich in te graven in hun eigen mening, maar om echt de ander te bevragen en te luisteren en wie weet.... hun mening bij te stellen en met nieuwe inzichten naar huis te gaan.
Aan het einde van de dag waren in de foyer samenvattingen van de reacties van de verschillende groepen op de stellingen visueel zichtbaar:

Na de pauze verzamelden de aanbieders en scholen zich in de grote zaal voor De Ontmoeting. De scholen gingen met verschillende culturele aanbieders een-op-een in gesprek, waarbij ze de aanbieder denkbeeldig rondleidden door de school en zoveel mogelijk informatie gaven. Samen met de aanbieder bekeken ze wat deze voor het cultuuronderwijs van de school kon betekenen.

De overige deelnemers gingen in de kleine zaal verder in gesprek onder leiding van Paul Cornelissen. Ze behandelden vraagstukken over cultuuronderwijs en bespraken welke rol CultuurSchakel verder nog zou kunnen vervullen binnen hun organisatie.

De dag werd afgesloten door Atta de Tolk.  Goochelend met woorden vatte hij de hele dag op een prachtige manier samen. 

Bekijk de foto's van de bijeenkomst.