Haagse Cultuuronderwijs Dag 2019

Save the Date: 17 april

Op woensdag 17 april organiseert CultuurSchakel de Haagse Cultuuronderwijs Dag 2019 voor zowel primair als voortgezet onderwijs (!) en culturele instellingen in Den Haag. De middag zal in het teken staan van vraag en aanbod met het accent op het aanbod van culturele instellingen.

Leerkrachten, icc’ers, medewerkers educatie, (kunst)vakdocenten, CKV-coördinatoren en directies zijn van harte welkom in de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten aan de Prinsessegracht.
  
Meer informatie volgt, houd de datum alvast vrij in je agenda!

Haagse Cultuuronderwijs Dag 2018: een terugblik