Leernetwerk beeldend, dans, media & theater

De huidige ontwikkelingen in (cultuur)onderwijs, interessante bijeenkomsten en literatuur.

Dromen en daden

Op 26 september vond de eerste leernetwerkbijeenkomst beeldend, dans, media en theater plaats.  Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor groepsleerkrachten en vakdocenten die lesgeven in één van deze kunstvakken in het basisonderwijs. Er waren met name vakdocenten aanwezig, overwegend met een beeldende achtergrond en ook een theaterdocent, docent literatuur en een groepsleerkracht.

Sarina Missot, kunstenaar en kunstdocent en Marjolein Jansen, groepsleerkracht, presenteerden hun ideeën waarmee cultuuronderwijs verder versterkt kan worden. 

Individueel en met elkaar zijn wensen en dromen benoemd - en  hoe dit netwerk hierbij van waarde kan zijn. Zoals: ‘ waardevol om elkaar te kunnen ontmoeten en kennis en ervaring te kunnen delen; graag uitwisseling tussen vakleerkracht en groepsleerkracht; experts uitnodigen.’
Er werden onderwerpen benoemd als kunstlabs in de school; kunst en techniek; ontwikkelingen en trends in het onderwijs,  het ‘waarom’ van cultuuronderwijs.

Deze ‘dromen en daden’ van de deelnemers vormen de uitgangspunten bij het ontwikkelen en organiseren van de volgende leernetwerkbijeenkomst op woensdag 20 maart 2019.

Heb je vragen, ideeën of wil je alvast meer informatie?
Pauline Verhallen, paulineverhallen@cultuurschakel.nl 06-46 94 16 64
Ingeborg Dennesen, ingeborgdennesen@cultuurschakel.nl 06 - 46 94 16 63