Leernetwerk Icc

31 oktober | ‘ Procesgerichte didactiek en vak integratie’ met gastspreker Karin Kotte.

Het leernetwerk Icc komt tweemaal per jaar bij elkaar. Leren van en met elkaar staat hierbij centraal.  In doelgerichte werkvormen wissel je kennis en ervaring uit, doe je inspiratie op en versterk je je kennis over onderwerpen die jij als deelnemer aandraagt.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 31 oktober. We gaan dan dieper in op thema’s uit eerdere bijeenkomsten: ‘ Procesgerichte didactiek en vak integratie’ .  

Karin Kotte, expert op het gebied van cultuuronderwijs, procesmatige didactiek en vakoverstijgend werken, is gastspreker tijdens deze bijeenkomst. Zij maakt op een heldere manier onderwerpen inzichtelijk:

  • Waar zit het evenwicht tussen sturing van de docent en inbreng van de leerling?
  • Wanneer heeft een creatief proces kwaliteit?
  • Hoe integreer ik kunst in andere leergebieden? 

Naast haar presentatie is er ruimte voor gesprek en uitwisseling aan de hand van  vragen en wensen vanuit jullie eigen praktijk. 

Wanneer:  woensdag 31 oktober

Tijd:  14.15u inloop
         14.30u start programma
         16.30u afsluiting met een drankje

Waar: de locatie wordt nader bekendgemaakt.

Meld je uiterlijk 10 oktober aan via het inschrijfformulier.


Neem voor meer informatie contact op met Gerbry Junte of Pauline Verhallen.