Leernetwerk Muziek

Voor iedereen die muziekles geeft in het basisonderwijs organiseert CultuurSchakel het leernetwerk muziek. Op woensdag 24 juni is de volgende online bijeenkomst met als gast Suzanne Ypma.

Zowel mensen met, als zonder professionele vakopleiding zijn welkom.

Locatie Online Zoomsessie
Onderwerp Inspiratiesessie Technologie in je muziekles
Gast Suzanne Ypma, expert Muziek & Technologie 

Inhoud
Nu we de eerder geplande bijeenkomst over creativiteitsontwikkeling hebben moeten uitstellen, bieden we je een speciale Online Editie aan waarin Suzanne Ypma inspirerende digitale muziektools aanreikt die toepasbaar zijn in de diverse situaties waarmee we door de corona-maatregelen worden geconfronteerd. Met deze laagdrempelige tools kun je voortbouwen aan de creativiteitsontwikkeling van je leerlingen zowel met alle leerlingen tegelijk op school als via opdrachten voor muziekonderwijs op afstand. Suzanne introduceert de tools, waarna we ze gezamenlijk verkennen en inspiratie opdoen voor de diverse toepassingsmogelijkheden met bijbehorende instructie.

Programma 24 juni
Vanaf 13.45 gelegenheid om in te loggen
14.00-15.30 Programma

Graag lezen we voor 19 juni, via dit inschrijfformulier of je komt.
Stuur deze uitnodiging gerust door naar geïnteresseerde collega’s.

Heb je vragen, ideeën of wil je alvast meer informatie? Neem contact met ons op:
Eric Schulp, ericschulp@cultuurschakel.nl 06 46941662
Coby Wisse, cobywisse@cultuurschakel.nl 06 46941024

Ben je verhinderd of wil je geen informatie meer ontvangen over dit leernetwerk, dan kun je ook dat aangeven op het inschrijfformulier.

Over het Leernetwerk Muziek

Dit leernetwerk is bestemd voor iedereen die muziekles geeft in het basisonderwijs. Zowel mensen met, als zonder muziekvakopleiding zijn welkom, want juist het leren van elkaar staat centraal.

In doelgerichte werkvormen, wissel je kennis en ervaring uit, doe je inspiratie op en leer je van elkaar, over onderwerpen die jij als deelnemer aandraagt.

Het leernetwerk komt ten minste twee keer per jaar op woensdagmiddag bij elkaar. Op verzoek van deelnemers kunnen extra bijeenkomsten worden gepland voor een kleinere groep, om een specifiek onderwerp te onderzoeken of verdiepen.

CultuurSchakel faciliteert de bijeenkomsten door middel van:

  • Een vooraf vastgestelde agenda, op basis van wensen en behoeftes van de deelnemers.
  • Inhoudelijke en praktische ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering.
  • Relevante informatie over Haagse en landelijke ontwikkelingen.

Geef je muziekles in diverse groepen van het primair onderwijs en wil je je blijven ontwikkelen op muziekgebied? Word dan deelnemer.

Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst vindt plaats op 24 juni 2020, 14.00-15.30 uur, via een online Zoomsessie. Inschrijven kan voor 19 juni via het inschrijfformulier. De datum voor de bijeenkomst in oktober is ook al bekend. Op woensdagmiddag 28 oktober 2020 vindt deze bijeenkomst plaats. 

Onderwerpen voorgaande bijeenkomsten:

Bijeenkomst voorjaar 2017
Startbijeenkomst – kennismaking en onderwerpkeuze

Bijeenkomst najaar 2017
Vakdocent Solveig Poortier laat ons de werkwijze van Kodaly ervaren. Vervolgens wisselen we hierover met elkaar van gedachten. Ieders eigen benadering van dit onderwerp staat hierbij centraal, zodat we leren van elkaars expertise en inspiratie opdoen. Daarnaast delen diverse deelnemers muzikale Energizers die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Bijeenkomst voorjaar 2018
Creativiteit in tegenstelling tot ‘aanleren’.
Hoe stimuleer en begeleid je een creatief proces en wat zijn de voorwaarden?
We gaan diverse werkvormen ervaren, voorwaarden inventariseren en jouw rol als (vak)leerkracht bespreken.

Bijeenkomst najaar 2018
De bijeenkomst start met een workshop van gast Jannelieke Schmidt, waarin zij handvatten geeft hoe je leerlingen de muzikale aspecten kunt laten ervaren op een theatrale manier. In het tweede deel passen we de voorbeelden en werkvormen uit de workshop toe op lesonderwerpen uit ieders eigen praktijk en wisselen we ideeën uit.

Bijeenkomst voorjaar 2019
Hoe geef je in je muziekles de creativiteit van leerlingen vleugels?

Gast Suzan Lutke laat ons de voorwaarden en criteria ervaren en ontdekken: Wat zijn de rollen van de leerkracht en waar moet je lesontwerp aan voldoen?
Op basis hiervan ontwerpen we in groepjes een opdracht die de creativiteit van de leerling uitdaagt en ontwikkelt, zodat ieder met zowel kennis en inzicht als werkvormen naar huis gaat.

Leestip: Leren van kunst, ruimte voor & door creativiteit door Olga Potters en Suzan Lutke