Leernetwerk Muziek

De bijeenkomst van 25 maart is geannuleerd.

Dit leernetwerk is bestemd voor iedereen die muziekles geeft in het basisonderwijs. Zowel mensen met, als zonder muziekvakopleiding zijn welkom, want juist het leren van elkaar staat centraal.

In doelgerichte werkvormen, wissel je kennis en ervaring uit, doe je inspiratie op en leer je van elkaar, over onderwerpen die jij als deelnemer aandraagt.

Het leernetwerk komt ten minste twee keer per jaar op woensdagmiddag bij elkaar. Op verzoek van deelnemers kunnen extra bijeenkomsten worden gepland voor een kleinere groep, om een specifiek onderwerp te onderzoeken of verdiepen.

CultuurSchakel faciliteert de bijeenkomsten door middel van:

  • Een vooraf vastgestelde agenda, op basis van wensen en behoeftes van de deelnemers.
  • Inhoudelijke en praktische ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering.
  • Relevante informatie over Haagse en landelijke ontwikkelingen.

Geef je muziekles in diverse groepen van het primair onderwijs en wil je je blijven ontwikkelen op muziekgebied? Word dan deelnemer.

Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst vindt plaats op 25 maart 2020, 13.30-16.00 uur, Prinsegracht 27, Den Haag. Bekijk het programma

Onderwerpen voorgaande bijeenkomsten:

Bijeenkomst voorjaar 2017
Startbijeenkomst – kennismaking en onderwerpkeuze

Bijeenkomst najaar 2017
Vakdocent Solveig Poortier laat ons de werkwijze van Kodaly ervaren. Vervolgens wisselen we hierover met elkaar van gedachten. Ieders eigen benadering van dit onderwerp staat hierbij centraal, zodat we leren van elkaars expertise en inspiratie opdoen. Daarnaast delen diverse deelnemers muzikale Energizers die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Bijeenkomst voorjaar 2018
Creativiteit in tegenstelling tot ‘aanleren’.
Hoe stimuleer en begeleid je een creatief proces en wat zijn de voorwaarden?
We gaan diverse werkvormen ervaren, voorwaarden inventariseren en jouw rol als (vak)leerkracht bespreken.

Bijeenkomst najaar 2018
De bijeenkomst start met een workshop van gast Jannelieke Schmidt, waarin zij handvatten geeft hoe je leerlingen de muzikale aspecten kunt laten ervaren op een theatrale manier. In het tweede deel passen we de voorbeelden en werkvormen uit de workshop toe op lesonderwerpen uit ieders eigen praktijk en wisselen we ideeën uit.

Bijeenkomst voorjaar 2019
Hoe geef je in je muziekles de creativiteit van leerlingen vleugels?

Gast Suzan Lutke laat ons de voorwaarden en criteria ervaren en ontdekken: Wat zijn de rollen van de leerkracht en waar moet je lesontwerp aan voldoen?
Op basis hiervan ontwerpen we in groepjes een opdracht die de creativiteit van de leerling uitdaagt en ontwikkelt, zodat ieder met zowel kennis en inzicht als werkvormen naar huis gaat.

Leestip: Leren van kunst, ruimte voor & door creativiteit door Olga Potters en Suzan Lutke