Leernetwerk Speciaal onderwijs

11 november 2020 | Online bijeenkomst voor icc'ers en leerkrachten uit het SBO, SO en VSO

Op woensdag 11 november a.s. (14.00-15.30 uur) organiseren we de eerste leernetwerkbijeenkomst Speciaal onderwijs. Idealiter willen we graag live bij elkaar komen, maar door corona wordt het een online-bijeenkomst.

Dit leernetwerk willen we twee keer per jaar organiseren om met elkaar van gedachten te wisselen over cultuuronderwijs binnen het S(B)O.

Aan bod komen:

  • aandacht voor aansluiting van het cultureel aanbod uit Vonk op het speciaal onderwijs
  • informatie over subsidies en fondsenwerving
  • uitwisseling van best-practices en ervaringen binnen thematisch onderwijs
  • de inzet van vakleerkrachten
  • Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH).

We willen het leernetwerk ook gebruiken om verbeteringen aan te brengen in het cultuuronderwijsaanbod.  

Per onderwerp zullen we gastsprekers en educatiemedewerkers van Haagse instellingen uitnodigen.

Programma

  • Voorstelronde aan de hand van de volgende punten: waar ben je trots op, wat werkt goed bij jullie op school.
  • Wat is je verwachting van dit overleg, welk inhoudelijke item zou je graag willen bespreken binnen dit overleg.
  • Gastspreker Michelle Heemeijer, museumdocent van het Rijksmuseum
  • Evaluatie van de pictogrammen ‘prikkelrijk’ – ‘prikkelarm’ in Vonk

Het definitieve programma, inclusief de Zoomlink, ontvangen jullie in november.

Aanmelden

Wil je via deze link aangeven of je aanwezig kunt zijn.

Heb je vragen, ideeën of wil je alvast meer informatie? Neem contact met ons op:
Eric Schulp, 06 46941662
Herma Roos, 06 46941025