Leernetwerk ‘Thematisch onderwijs’

4 juni | Informatieve bijeenkomst over inhoud en opzet

Voor scholen die in ontwikkeling zijn rondom thematisch onderwijs, vakoverstijgend onderwijs en/of vak-integratie start CultuurSchakel een nieuw leernetwerk, dat de deelnemers de mogelijkheid biedt om kennis te delen en te vergaren. Dit leernetwerk wordt begeleid en gevoed door enkele experts op dit gebied die werkzaam zijn in het Haagse onderwijs.

Op 4 juni vindt een informatieve bijeenkomst plaats waarin de inhoud en opzet besproken en verder bepaald worden.

Wilt u al eerder informatie kom dan om 16.15u naar de kick-off op de Haagse Cultuuronderwijs Dag op 17 april a.s.

Meer informatie en aanmeld-link binnenkort op deze website.

Dinsdag 4 juni | 16.15u – 18.00 uur | In het Koorenhuis, lokaal 2.10u

Meer informatie: Pauline Verhallen en Gerbry Junte