Leernetwerk ‘Thematisch onderwijs’

1 oktober | Kunstonderwijs, cultuuronderwijs, thematisch onderwijs: wat verstaan we eronder en wat is de essentie?

Voor scholen die in ontwikkeling zijn rondom thematisch onderwijs, vakoverstijgend onderwijs en/of vak-integratie en cultuuronderwijs hierin een plek willen geven, heeft CultuurSchakel een nieuw leernetwerk in het leven geroepen, dat de deelnemers de mogelijkheid biedt om kennis te vergaren en te delen.

Op 4 juni jl. vond de kick-off van het leernetwerk Thematisch onderwijs plaats.

Kunstonderwijs, cultuuronderwijs,  thematisch onderwijs: wat verstaan we eronder en waar ligt naar jouw idee de essentie? Veel scholen zijn op zoek naar de verbinding tussen cultuuronderwijs en andere vakken, bijvoorbeeld binnen thema’s en projecten, en op deze manier het onderwijs meer betekenisvol te maken. Een aantal icc’ers van deze scholen heeft deelgenomen aan de eerste bijeenkomst van dit nieuwe leernetwerk. Samen weet je namelijk meer!

Debbie Coninck en Anouk Nooteboom,  experts uit het onderwijs, namen tijdens deze eerste bijeenkomst de deelnemers mee om te komen tot meer inzicht en begrip.

De aanwezigen hebben aangegeven volgend schooljaar door te willen gaan met dit leernetwerk. De vragen en behoeftes van de deelnemers staan centraal en komen vanuit hun eigen onderwijspraktijk.  Debbie en Anouk blijven hierbij hun expertise inbrengen en zorgen voor koppelingen met een meer theoretisch kader.

Ben je geïnteresseerd: je kunt nog aansluiten bij de eerstvolgende bijeenkomst, die staat gepland voor dinsdag 1 oktober (16.00 - 18.00 uur). Daarna gaat dit netwerk verder als een vaste groep.

Je kunt je via deze link aanmelden. Deelname aan dit leernetwerk is kosteloos.

Heb je belangstelling en/of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Pauline Verhallen of  Gerbry Junte.

Lees onze Algemene voorwaarden