Leernetwerk Thematisch Onderwijs

De bijeenkomst van 12 mei is geannuleerd. Een nieuwe datum volgt.

Het Leernetwerk Thematisch onderwijs is bestemd voor icc'ers en leerkrachten in het primair onderwijs waarvan de school in ontwikkeling is rondom thematisch en/of vakoverstijgend onderwijs en cultuuronderwijs hierin een plek willen geven.

Veel scholen zijn op zoek naar de verbinding tussen cultuuronderwijs en andere vakken, bijvoorbeeld binnen thema’s en projecten, om op deze manier het onderwijs meer betekenisvol te maken. Een aantal icc’ers van deze scholen heeft deelgenomen aan 3 bijeenkomsten van dit leernetwerk. Samen weet je namelijk meer!

Binnen de 3e bijeenkomst zijn we aan de hand van thema’s uit de praktijk dieper ingegaan op samenhang daarbinnen. Er is geoefend in het breder denken `buiten de kaders’, waarmee er nieuwe ideeën zijn ontstaan. Ditzelfde wordt nu bij verschillende scholen in de praktijk uitgeprobeerd en teruggekoppeld bij een volgende bijeenkomst.

De 4e bijeenkomst is op dinsdag 12 mei, van 16.00 tot 17.30 uur. 

De bijeenkomsten worden geleid door Debbie Coninck Westenberg en Anouk Nooteboom.

Programma 12 mei
15.45u inloop
16.00u start
17.30u einde bijeenkomst
tot 18.00 uur gelegenheid om na te praten met een kopje soep

Je kunt je alvast aanmelden via dit aanmeldformulier.

Locatie: Bij CultuurSchakel, In het Koorenhuis, Prinsegracht 27 te Den Haag

Heb je belangstelling en/of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Pauline Verhallen of  Gerbry Junte.

Lees onze Algemene voorwaarden