Leernetwerk Thematisch onderwijs

Dinsdag 13 oktober, 16.00-18.00 uur

Het leernetwerk Thematisch onderwijs is bestemd voor icc’ers en leerkrachten in het primair onderwijs die in ontwikkeling zijn rondom thematisch onderwijs, vakoverstijgend onderwijs en/of vak-integratie  ̶  en cultuuronderwijs hierin een plek willen geven. Dit zal binnen deze 4e bijeenkomst verder uitgewerkt worden d.m.v. de nodige theoretische achtergrond en door praktische ervaringen tot nu toe. We pakken met elkaar een thema beet en gaan in de eigen schoolpraktijk hiermee aan de slag.

De bijeenkomst wordt geleid door Debbie Coninck Westenberg en Anouk Nooteboom.

Onderwerp: Thema’s

Datum en tijd: Dinsdagmiddag 13 oktober 2020, 16.00-18.00 uur

Locatie: Online via Zoom

Programma
Inloop vanaf 15.45 uur
Programma 16.00-18.00 uur met soep en een broodje
Nazit 18.00 - 18.30 uur

Aanmelden voor het leernetwerk kan uiterlijk dinsdag 6 oktober via deze link.

CultuurSchakel volgt de maatregelen van het RIVM en heeft een coronaprotocol opgesteld voor de deelname aan cursussen en workshops. 

Vragen, ideeën of meer informatie?
Neem contact op met Gerbry Junte, 06-46 94 10 27

Lees onze Algemene voorwaarden