Leesgroep Muziek

23 september | Voor iedereen die lesgeeft in het primair onderwijs

Vanuit het Leernetwerk Muziek kwam het initiatief een Leesgroep Muziek te starten.

Deelnemers lezen voorafgaand aan een bijeenkomst allemaal dezelfde publicatie over ontwikkelingen die relevant zijn voor muziekonderwijs in het primair onderwijs.

Tijdens de bijeenkomst bespreken we de opgedane inzichten om zo onze kennis te verdiepen. De deelnemers bepalen gezamenlijk de keuze van het boek of artikel en het aantal bijeenkomsten.

Inhoud
Iedere deelnemer ‘pitcht’ een boek of artikel waarvan je graag zou willen dat de anderen dat gaan lezen om er in een volgende bijeenkomst over te sparren. Tijdens de pitch benoem je wat jij zo waardevol vindt aan dat boek/artikel en waarom je het gezamenlijk wilt bespreken. Je hoeft het boek zelf nog niet gelezen te hebben, het kan ook zijn dat je benoemt wat jou er zo nieuwsgierig naar maakt.
Op basis hiervan kiezen we de publicatie die we als eerste gaan lezen en plannen we de eerstvolgende bijeenkomst.

Startbijeenkomst
De startbijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 23 september, tijd: 14.30-16.00 uur.
Op de agenda staan: uitwisseling interessante publicaties, keuze en planning.

Locatie Afhankelijk van RIVM-richtlijnen, bij CultuurSchakel Prinsegracht 27, Den Haag of online. CultuurSchakel volgt de maatregelen van het RIVM en heeft een coronaprotocol opgesteld voor de deelname aan cursussen en workshops.

Meld je aan
Laat vóór 11 september via dit inschrijfformulier weten of je komt.

Heb je vragen, ideeën of wil je alvast meer informatie? Neem contact op met 
Coby Wisse, telefoon 06 46941024.