16 juni 2021

Leesgroep Muziekonderwijs

16 juni - Online | Voor iedereen die muziekles geeft in het primair onderwijs

Op initiatief vanuit het leernetwerk Muziek, is in 2020 de leesgroep-Muziekonderwijs in het leven geroepen. Steeds wordt gestart met een bijeenkomst waarin deelnemers uitwisselen over publicaties die hen relevant lijken voor muziekonderwijs in het primair onderwijs. Op basis hiervan kiezen de deelnemers gezamenlijk één boek of artikel om te lezen. Tijdens de volgende bijeenkomst wisselen we de opgedane inzichten over de betreffende publicatie uit om zo onze kennis te verdiepen.

Datum en tijd: 16 juni 2021 | 14.00-15.30 uur
Locatie: Online

Onderwerp Uitwisseling en gesprek over de publicaties.

Inhoud

  • Video en instructiemateriaal Muzikaal kabaal – muzikaal spel bij kleuters
    Leesvraag: Is deze benadering ook zinvol voor hogere groepen en (hoe) zijn de aangereikte instrumenten toepasbaar voor observatie en feedback op hogere groepen?  
  • Podcast Kunstenaardocenten en democratische pedagogiek (Link naar de podcast in Apple Podcasts of Google Podcasts, of te vinden via je eigen podcast app)
    Leesvraag: Waarom en hoe creëer je eigenaarschap bij leerlingen?

Voorbereiding
Voorafgaand aan de bijeenkomst leest en beluistert ieder de beide publicaties.

Laat voor 3 juni via dit inschrijfformulier weten of je komt.

Vorige edities Leesgroep Muziekonderwijs

Heb je vragen, ideeën of wil je alvast meer informatie? Neem contact op met Coby Wisse, 06-46 94 10 24.