Vorige edities Leesgroep Muziekonderwijs

 • 24 maart 2021 Uitwisseling interessante publicaties en keuze
  Iedere deelnemer ‘pitcht’ een boek of artikel waarvan je graag zou willen dat de anderen dat gaan lezen om in een volgende bijeenkomst over uit te wisselen. Tijdens de pitch benoem je wat jij zo waardevol vindt aan dat boek/artikel en waarom je het gezamenlijk wilt bespreken. Je hoeft het boek zelf nog niet gelezen te hebben, het kan ook zijn dat je benoemt wat jou er zo nieuwsgierig naar maakt. Op basis hiervan kiezen we de publicatie die we allemaal gaan lezen voor de eerstvolgende bijeenkomst.

 • 6 januari 2021
  Vervolggesprek over Curious Minds - Een nieuwe didactiek voor kunstonderwijs
  Vervolg van het gesprek van 25 november 2020 over Cultuur+Educatie 54: Curious Minds. Gratis te downloaden
  Op 6 januari koppelden we de verschillende praktijkervaringen weer terug naar de theorie om te kijken wat dit aan algemene conclusies oplevert.
 • 25 november 2020
  Curious Minds - Een nieuwe didactiek voor kunstonderwijs
  Cultuur+Educatie 54: Curious Minds – Kunsteducatie, gericht op een nieuwe didactiek voor kunstonderwijs, waarin de talentontwikkeling van iedere leerling centraal staat. De theorie wordt toegelicht, gevolgd door praktijkbevindingen. Gratis te downloaden
 • 23 september 2020
  Startbijeenkomst
  De Leesgroep Muziekonderwijs is gestart op initiatief vanuit het Leernetwerk Muziek. Deelnemers lezen voorafgaand aan een bijeenkomst allen dezelfde publicatie over ontwikkelingen die relevant zijn voor muziekonderwijs in het primair onderwijs. Tijdens de bijeenkomst bespreken we de opgedane inzichten om zo onze kennis te verdiepen. De deelnemers bepalen gezamenlijk de keuze van het boek of artikel en het aantal bijeenkomsten.
  Iedereen die muziekles geeft in het primair onderwijs is welkom.