Cursussen en workshops

Een cursus of workshop is een interessante en leuke manier om méér uit cultuuronderwijs te halen en je op ideeën te brengen.

  • Cursus Interne Cultuurcoördinator
    CultuurSchakel biedt elk schooljaar een cursus aan die opleidt tot Interne Cultuurcoördinator.
    Deze cursus is ontwikkeld door het Landelijke Kennisinstituut Cultuuronderwijs en Amateurkunst (LKCA). CultuurSchakel heeft deze cursus uitgebreid met specifieke informatie over cultuuronderwijs in Den Haag.
  • Fondsenwerving
    CultuurSchakel organiseert als aanvulling op de ICC-cursus een aantal modules, waarvan de eerste Fondsenwerving is.

Filosoferen
Een kunstwerk of een voorstelling vormt een rijk uitgangspunt om een filosofisch gesprek aan te gaan.

Training Prikkelarm & Cultuur voor musea & podia
Cultuurbezoek in het speciaal onderwijs is maatwerk. Dit schooljaar zijn er een aantal stappen gezet om de activiteiten in Vonk en Expeditie C beter af te stemmen op de leerling van het S(B)O en het VSO. Dit is een aanzet tot bewustwording en om na te denken over de organisatie en inhoud van activiteiten.