Interne Cultuurcoördinator (ICC)

CultuurSchakel biedt ook in schooljaar 2018/2019 een cursus aan die opleidt tot gecertificeerd icc'er.

LET OP: de cursus is inmiddels volgeboekt. Je kunt je nog wel aanmelden via deze link; je wordt dan op de wachtlijst geplaatst 

Deze cursus is ontwikkeld door het Landelijke Kennisinstituut Cultuuronderwijs en Amateurkunst (LKCA). CultuurSchakel heeft deze cursus uitgebreid met specifieke informatie over cultuuronderwijs in Den Haag. De afgelopen 4 jaar hebben 72 leerkrachten deze cursus gevolgd en zijn nu gecertificeerd icc´er.

Interne Cultuurcoördinatoren (icc´ers) zijn bevlogen leerkrachten die affiniteit hebben met kunst en cultuur.
De icc´er is onmisbaar om kunst en cultuur een vaste plek te geven in het schoolcurriculum.

De cursus
De cursus wordt gegeven door icc-trainers van CultuurSchakel en is bedoeld voor leerkrachten en medewerkers van de Haagse basisscholen. 

Inhoud
Binnen de cursus schrijft de cursist een cultuurplan voor zijn/ haar school. Door middel van opdrachten en werkvormen verkrijgt de cursist input uit het team en werkt aan draagvlak binnen de school, want zorgen voor goed cultuuronderwijs doe je niet alleen.

 De volgende onderdelen komen aan bod:

  1. Ontwikkelen van een visie op cultuuronderwijs
  2. Opdoen van kennis, inzicht en inspiratie op het gebied van cultuuronderwijs met daarbij specifieke aandacht voor de Haagse situatie en de Haagse Culturele instellingen
  3. Versterken van competenties zoals planmatig denken, communiceren, samenwerken en coördineren
  4. Stapsgewijs schrijven van een cultuurplan met een plan van aanpak.

Opbrengst
Aan het einde van de cursus beschikt de school over een cultuurplan. Daarin beschrijft de school haar visie, ambities en concrete activiteiten.
De deelnemer ontvangt, bij het succesvol afronden van deze cursus, het landelijk erkend icc-certificaat.
De icc-cursus is erkend door het Lerarenregister. De cursus wordt gewaardeerd met 50 registeruren.

Duur
24 uur cursus verdeeld over 8 bijeenkomsten van 3 uur en circa 25 tot 30 uur zelfstudie. Daarbij wordt de cursist begeleid en ondersteund door de cultuurcoach van CultuurSchakel.
De cursus wordt feestelijk afgesloten met een presentatie van het cultuurplan en de uitreiking van de certificaten in aanwezigheid van collega’s en directie van de school. 

Data
2018: 19 september - 10 oktober - 7 november - 28 november
2019: 9 januari - 6 februari - 6 maart - 10 april 

Tijd: Alle data van 14.00 tot 17.00 uur

Locatie: In het Koorenhuis, Prinsegracht 27, Den Haag

Thema’s: Visie en beleid, verankering, het culturele veld, theorie en praktijk.

Kosten: € 225,- per deelnemer (inclusief een boek, hand-outs en een certificaat)
Annuleren: annulering tot twee weken voor de cursus is kosteloos, hierna zal € 25,- in rekening worden gebracht bij de school voor reeds gemaakte kosten.

Vragen?
Neem voor praktische vragen contact op met Marjolein de Heer, 06 - 46 94 16 42.
Voor vragen over de inhoud van de cursus: Gerbry Junte, 06 -  46 94 10 27 of Pauline Verhallen, 06 – 46 94 16 64.

 

Je hoeft geen kunstenaar te zijn
Lees het interview met Eefke Gerritsen (leerkracht groep 2 en icc’er Liduina basisschool) die de cursus in april 2018 afsloot en haar directeur Melanie Holleman.