Maak leerlingen mede-eigenaar en vormgever van het kunstonderwijs

Laat leerlingen samenwerken in creatieve workshops. Laat ze dromen, creëren, uitvoeren, presenteren en evalueren. Samen met de icc'er en in afstemming met de directie bedenken leerlingen plannen en brengen een aantal van de ideeën daadwerkelijk tot uitvoering.

We laten het niet bij dromen alleen
Leerlingen denken na over hoe kunstonderwijs op school er uit kan zien. Hoe komen we van dromen naar de werkelijkheid? Ze doen veldwerk en bevragen hun leeftijdsgenoten over kunstonderwijs. Samen maken ze een Plan van Aanpak en kijken welke elementen van de dromen werkelijkheid kunnen worden en wat daarvoor nodig is.

Met en zonder leerlingenraad
Het traject leerlingparticipatie is zowel geschikt voor scholen waar al een leerlingenraad aanwezig is als voor scholen waar (nog) geen leerlingenraad is, maar die wel de wens hebben om meer aan leerlingparticipatie te doen. Je kan binnen het traject ook een accent leggen op:

 • De versterking van het kunstonderwijs inclusief draagvlak
 • De verbinding met burgerschapsonderwijs
 • Het ontwikkelen en verankeren van leerlingparticipatie
 • Of iets anders

Programma

 • Voorgesprek directie en icc’er      
 • Inspiratiesessie                                          
 • Droomsessie
 • Creatiesessie
 • Presentatie aan directie; team en leerlingen
 • Evaluatie
 • Het traject duurzaam maken

Tijdsinvestering en planning van het traject zijn afhankelijk van de gekozen intensiteit, maar ten minste 9 uur voor de sessies, presentatie en evaluatie met de betreffende leerlingen.

Aan dit traject zijn geen kosten verbonden. Voorwaarden voor deelname zijn motivatie, betrokkenheid en inzet.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met Yke van der Knaap ykevanderknaap@cultuurschakel.nl of Ingeborg Dennesen ingeborgdennesen@cultuurschakel.nl