Trainingen voor aanbieders | musea en podia

Iris van Heesch en Marlies Zegelaar van Stichting Onbeperkt Genieten hebben inmiddels vier trainingen gegeven over prikkelarm programmeren en rondleiden. Vanaf oktober staan er weer nieuwe bijeenkomsten op het programma.

Het ging om twee trainingen voor educatoren van Haagse podia en musea en twee trainingen voor een twintigtal museumdocenten.

Aan bod kwamen thema’s zoals bewustwording, en de noodzaak van prikkelarm cultuuraanbod. Informatie over de doelgroep: voor wie is prikkelarm cultuuraanbod nodig? Praktische handvatten voor communicatie rondom prikkelarm aanbod, de organisatie ervan en inspiratie om er binnen de culturele instelling mee aan de slag te gaan. En het verder ontwikkelen van een programmering gericht op het speciaal onderwijs. Daarnaast is er behoefte aan een intervisiegroep met museumdocenten.

 

5 oktober 2021: Basistraining Prikkelarm & Cultuur voor musea en podia

Voor educatoren van musea en podia | Cultuurbezoek in het speciaal onderwijs is maatwerk. Deze training is een aanzet tot bewustwording en om na te denken over de organisatie en inhoud om de activiteiten prikkelarmer te maken.  Aan het einde van de interactieve sessie heb je meer inzicht in de doelgroep en waarom cultuuraanbod nu weinig tot niet toegankelijk is. Ook krijg je concrete tips en ideeën mee naar huis om bij jouw instelling aan de slag te gaan met mogelijkheden te realiseren voor de prikkelgevoelige doelgroep.
Door: Iris van Heesch van Stichting Onbeperkt Genieten

5 oktober | Zoom | 09:00 - 13:00
Meer informatie en inschrijven

 

12 oktober 2021: Intervisie museumdocenten in het licht van speciaal onderwijs

Voor museumdocenten | Michelle Hemeijer, museumdocent en coördinator bij het Rijksmuseum met specialisme speciaal onderwijs, inventariseert de wensen en vragen van museumdocenten die rondleidingen en/of lessen geven aan leerlingen uit het speciaal onderwijs. Volgens een intervisiemethode zal zij in deze bijeenkomst haar expertise delen met de deelnemers en zal ingaan op de praktijkvoorbeelden in Den Haag en haar eigen museum. Deze cases kunnen door de deelnemers van te voren worden ingediend.

12 oktober | nader te bepalen | 10:00 - 12:00
Inschrijven voor de intervisie

 

11 november 2021: Themabijeenkomst Maatwerk voor speciaal onderwijs

Voor educatoren van musea en podia, icc'ers speciaal onderwijs | Iris van Heesch van Stichting Onbeperkt Genieten vertelt meer over maatwerk in speciaal onderwijs. Dit doet zij aan de hand van de vragen: 'Hoe classificeer ik mijn programma: prikkelrijk, -arm of gemiddeld?' en 'Hoe ontwikkel je een visuele handleiding?'. Daarnaast bespreekt ze best practices en is er ruimte voor vragen en discussies. 

11 november | locatie volgt | 16:00-17:30
Inschrijven voor de themabijeenkomst 

 

Medio november: Workshop: Ontwikkel een visuele handleiding

Deze workshop wordt verzorgd door Iris van Heesch van Stichting Onbeperkt Genieten. Tijdens deze workshop worden goede voorbeelden van visuele handleidingen uit binnen- en buitenland besproken. In tweetallen bespreek je je eigen visuele handleidingen en in de groep bespreek je de feedback. Ook krijg je individuele feedback op je visuele handleiding van Iris van Heesch. 

Medio november | online | tijd n.t.b
Interesse voor deze workshop kan kenbaar gemaakt worden via dit formulier.