Informatiebijeenkomst Curriculum.nu

Wat Curriculum.nu tot nu toe heeft opgeleverd en wat het kan betekenen voor jouw werkveld, daarover ging de informatiebijeenkomst die CultuurSchakel organiseerde op 5 november.

Wat Curriculum.nu tot nu toe heeft opgeleverd en wat het kan betekenen voor jouw werkveld, daarover ging de informatiebijeenkomst die CultuurSchakel organiseerde op 5 november.

Ruim 70 belangstellenden vanuit het onderwijs en culturele instellingen hebben zich laten informeren door sprekers die vanaf het eerste uur betrokken waren. Brede vaardigheden, vakintegratie, de specifieke meerwaarde van kunst en de rol van de inspectie waren enkele van de gespreksonderwerpen.

Wat is Curriculum.nu?

In ontwikkelteams bogen leraren en schoolleiders zich over de vraag wat leerlingen in po en vo moeten kennen en kunnen. Dit gebeurde voor negen leergebieden, waaronder kunst en cultuur. Pilotscholen gaven hun feedback.

Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.

De bijeenkomst werd begeleid door Paul Cornelissen en had het volgende programma:

  • Over Curriculum.nu: Moniek Warmer SLO (Stichting Leerplanontwikkeling)
  • Presentatie vanuit samenhang: Annemarie van Es (ontwikkelteam Natuur & Techniek), leerkracht en techniekdocent op De Startbaan.
  • Presentatie vanuit een bouwsteen Kunst & Cultuur po en vo: Anouk Nooteboom (ontwikkelteam Kunst & Cultuur) po vakleerkracht Kunst op De Vuurvlinder en Kirsten van Muijen (ontwikkelteam Kunst & Cultuur) vo muziekdocent Helen Parkhurst Almere.
  • Een panel beantwoordt vragen van aanwezigen en gaat met hen in gesprek.
    Panel: Bovengenoemde sprekers en Michelle Struick: Directeur van `t Landje, Rotterdam, voorheen werkzaam in het Haagse onderwijs
    Ronald Kox: LKCA, Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst.

Bekijk en download de PowerPointpresentatie. 

Overige informatie