Workshop COH: Cultureel Erfgoed

Cultureel erfgoed is voor iedereen en overal om ons heen. Alles dat gemaakt is door mensen; tastbare voorwerpen maar ook verhalen en rituelen. Het vertelt over de wereld en over onszelf: waar komen we vandaan en waarom ziet de wereld er nu uit zoals deze er uit ziet?

In de projecten van COH is er ruime aandacht voor deze diversiteit van Cultureel erfgoed. Leerlingen onderzoeken en ontdekken, en reflecteren op hun omgeving, zichzelf en anderen. Zo ontwikkelen ze een brede blik op de wereld en een open houding.

Inhoud van de workshop

Deze workshop geeft inzichten in de mogelijkheden van erfgoedonderwijs en de projecten van COH. Wat verstaan we eigenlijk onder cultureel erfgoed? Welke verbanden met andere vakken zijn er te leggen, hoe kan vakoverstijgend gewerkt worden? En hoe kan gebruikgemaakt worden van erfgoed in de directe omgeving van de school?

Voor wie: teams of een deel hiervan (minimaal 4 leerkrachten)
Duur: 1.5 uur
Waar: op school

Aanvragen en meer informatie

Neem contact op met Coördinatie Scholing
per e-mail: Gerbry Junte
of bel: 06-46 94 10 27