Maatwerk voor speciaal onderwijs | sbo, so, vso en praktijkonderwijs

In de afgelopen periode hebben we een aantal activiteiten georganiseerd waarin kwaliteitsverbetering voor de aansluiting van het aanbod van podiumkunsten en musea voor het speciaal onderwijs centraal stond.

Expertisebijeenkomst Speciaal onderwijs

In november 2019 was er een bijeenkomst voor educatoren van podia en musea met als kernvraag: hoe kan het aanbod (in Vonk en Expeditie C) van podia en musea nog beter aansluiten bij het speciaal onderwijs en speciaal basis onderwijs?

Drie experts hebben tijdens deze bijeenkomst een presentatie gegeven over dit thema en in werksessies zijn ervaringen gedeeld.

Eric Schulp en Herma Roos, cultuurcoaches bij CultuurSchakel, ontwikkelden handleidingen voor de aanbieders en voor de scholen.

Leernetwerk Speciaal onderwijs

Sinds 2020 organiseert CultuurSchakel twee keer per jaar een leernetwerk Speciaal onderwijs voor scholen, om met elkaar van gedachten te wisselen over cultuuronderwijs binnen het s(b)o. 

Tijdens deze bijeenkomsten staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • aandacht voor aansluiting van het cultureel aanbod uit Vonk op het speciaal onderwijs
  • informatie over subsidies en fondsenwerving
  • uitwisseling van best-practices en ervaringen binnen thematisch onderwijs
  • de inzet van vakleerkrachten
  • Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH)
    Lees meer

Vonk en Expeditie C

Aanbieders geven in de brochures steeds beter aan waar ze aan gedacht hebben om hun aanbod voor speciaal onderwijs aan te bieden.

Aan de scholen wordt gevraagd duidelijk aan te geven met welke eigenschappen van de leerlingen rekening gehouden moet worden. In ‘Planned Culture’ (het systeem waar de aanmeldingen voor het aanbod uit de brochures wordt verwerkt), worden bij de aanmeldingen in het opmerkingenveld de eigenschappen vermeld. Elke school is vermeld met sbo of de clusters. 

Dit maakt het voor de aanbieders mogelijk zich beter voor te bereiden op de komst van deze leerlingen.

Speciaal onderwijs in coronatijd

Anna Dronkers, expert bij SO De Piramide, heeft in coronatijd een filmpje gemaakt voor leerlingen van de school waar zij met leerkrachten de beeldende lessen verzorgt.
Bekijk het filmpje van Anna Dronkers