Trainingen voor aanbieders | musea en podia

Iris van Heesch en Marlies Zegelaar van Stichting Onbeperkt Genieten hebben inmiddels een aantal trainingen gegeven over prikkelarm programmeren en rondleiden. Vanaf oktober 2021 werden nieuwe bijeenkomsten georganiseerd.

Het ging om trainingen voor educatoren van Haagse podia en musea en trainingen voor een twintigtal museumdocenten.

Aan bod kwamen thema’s zoals bewustwording, en de noodzaak van prikkelarm cultuuraanbod. Informatie over de doelgroep: voor wie is prikkelarm cultuuraanbod nodig? Praktische handvatten voor communicatie rondom prikkelarm aanbod, de organisatie ervan en inspiratie om er binnen de culturele instelling mee aan de slag te gaan. En het verder ontwikkelen van een programmering gericht op het speciaal onderwijs. Daarnaast is er behoefte aan een intervisiegroep met museumdocenten.

12 oktober 2021 | Intervisie museumdocenten in het licht van speciaal onderwijs

Voor museumdocenten | Michelle Hemeijer, museumdocent en coördinator bij het Rijksmuseum met specialisme speciaal onderwijs, inventariseert de wensen en vragen van museumdocenten die rondleidingen en/of lessen geven aan leerlingen uit het speciaal onderwijs. Volgens een intervisiemethode zal zij in deze bijeenkomst haar expertise delen met de deelnemers en zal ingaan op de praktijkvoorbeelden in Den Haag en haar eigen museum. Deze cases kunnen door de deelnemers van te voren worden ingediend.

11 november 2021 | Themabijeenkomst Maatwerk voor speciaal onderwijs

Voor educatoren van musea en podia, icc'ers speciaal onderwijs | Iris van Heesch van Stichting Onbeperkt Genieten vertelt meer over maatwerk in speciaal onderwijs. Dit doet zij aan de hand van de vragen: 'Hoe classificeer ik mijn programma: prikkelrijk, -arm of gemiddeld?' en 'Hoe ontwikkel je een visuele handleiding?'. Daarnaast bespreekt ze best practices en is er ruimte voor vragen en discussies.

 

18 november 2021 | Workshop Ontwikkel een visuele handleiding

Tijdens deze workshop worden goede voorbeelden van visuele handleidingen uit binnen- en buitenland besproken. In tweetallen bespreek je je eigen visuele handleidingen en in de groep bespreek je de feedback. Ook krijg je individuele feedback op je visuele handleiding van Iris van Heesch. 

11 januari 2022 | Basistraining Prikkelarm en Cultuureducatie

Voor vakleerkrachten en museumdocenten | De Basistraining Prikkelarm & Cultuureducatie is speciaal samengesteld voor vakleerkrachten en museumdocenten van culturele organisaties die aan de slag willen met prikkelarm aanbod in het onderwijs. In deze basistraining is specifiek aandacht voor cultuureducatie op het primair (speciaal) onderwijs. De training wordt verzorgd door Iris van Heesch (Stichting Onbeperkt Genieten). 
Meer informatie

15 februari 2022 | Verdiepingstraining Prikkelarm en Cultuureducatie

Voor vakleerkrachten en museumdocenten | In de Verdiepingstraining Prikkelarm en Cultuureducatie aan we aan de slag met de praktische tools in de basistraining, verdiepende theorie over onder- en overprikkeling bij kinderen en didactische tools die je kan inzetten bij groepen op het primair (speciaal) onderwijs.
Meer informatie