Vorige edities Leernetwerk Muziek

Bijeenkomst voorjaar 2017
Startbijeenkomst – kennismaking en onderwerpkeuze

Bijeenkomst najaar 2017
Vakdocent Solveig Poortier laat ons de werkwijze van Kodaly ervaren. Vervolgens wisselen we hierover met elkaar van gedachten. Ieders eigen benadering van dit onderwerp staat hierbij centraal, zodat we leren van elkaars expertise en inspiratie opdoen. Daarnaast delen diverse deelnemers muzikale Energizers die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Bijeenkomst voorjaar 2018
Creativiteit in tegenstelling tot ‘aanleren’.
Hoe stimuleer en begeleid je een creatief proces en wat zijn de voorwaarden?
We gaan diverse werkvormen ervaren, voorwaarden inventariseren en jouw rol als (vak)leerkracht bespreken.

Bijeenkomst najaar 2018
De bijeenkomst start met een workshop van gast Jannelieke Schmidt, waarin zij handvatten geeft hoe je leerlingen de muzikale aspecten kunt laten ervaren op een theatrale manier. In het tweede deel passen we de voorbeelden en werkvormen uit de workshop toe op lesonderwerpen uit ieders eigen praktijk en wisselen we ideeën uit.

Bijeenkomst voorjaar 2019
Hoe geef je in je muziekles de creativiteit van leerlingen vleugels?

Gast Suzan Lutke laat ons de voorwaarden en criteria ervaren en ontdekken: Wat zijn de rollen van de leerkracht en waar moet je lesontwerp aan voldoen?
Op basis hiervan ontwerpen we in groepjes een opdracht die de creativiteit van de leerling uitdaagt en ontwikkelt, zodat ieder met zowel kennis en inzicht als werkvormen naar huis gaat.

Leestip: Leren van kunst, ruimte voor & door creativiteit door Olga Potters en Suzan Lutke

Bijeenkomst juni 2020
Nu we de eerder geplande bijeenkomst over creativiteitsontwikkeling hebben moeten uitstellen, bieden we je een speciale Online Editie aan waarin Suzanne Ypma inspirerende digitale muziektools aanreikt die toepasbaar zijn in de diverse situaties waarmee we door de corona-maatregelen worden geconfronteerd. Met deze laagdrempelige tools kun je voortbouwen aan de creativiteitsontwikkeling van je leerlingen zowel met alle leerlingen tegelijk op school als via opdrachten voor muziekonderwijs op afstand. Suzanne introduceert de tools, waarna we ze gezamenlijk verkennen en inspiratie opdoen voor de diverse toepassingsmogelijkheden met bijbehorende instructie.

Bijeenkomst mei 2021
In een vraaggesprek licht Rens Gresnigt de verschillende manieren van vakoverstijgend werken toe. Vervolgens verkennen we de mogelijkheden en werkwijzen vanuit ieders muziekpraktijk. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je Rens’ artikel Welke vormen van vakintegratie zijn er om alvast te lezen en het verzoek om vooraf je vragen te mailen.