Leernetwerk Speciaal onderwijs

Bijeenkomsten in 2021: Houd onze nieuwsbrief en website in de gaten voor nieuwe data.

In november 2019 organiseerden we de eerste leernetwerkbijeenkomst Speciaal onderwijs. 

Dit leernetwerk willen we twee keer per jaar organiseren om met elkaar van gedachten te wisselen over cultuuronderwijs binnen het S(B)O.

Aan bod komen:

  • aandacht voor aansluiting van het cultureel aanbod uit Vonk op het speciaal onderwijs
  • informatie over subsidies en fondsenwerving
  • uitwisseling van best-practices en ervaringen binnen thematisch onderwijs
  • de inzet van vakleerkrachten
  • Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH).

We willen het leernetwerk ook gebruiken om verbeteringen aan te brengen in het cultuuronderwijsaanbod.  

Per onderwerp zullen we gastsprekers en educatiemedewerkers van Haagse instellingen uitnodigen.

Heb je vragen, ideeën of wil je alvast meer informatie? Neem contact met ons op:
Eric Schulp, 06 46941662
Herma Roos, 06 46941025