Leernetwerk Speciaal onderwijs

Inleiding

In november 2019 organiseerden we de eerste leernetwerkbijeenkomst Speciaal onderwijs. Dit leernetwerk willen we twee keer per jaar organiseren om met elkaar van gedachten te wisselen over cultuuronderwijs binnen het S(B)O.

Programma

We willen het leernetwerk inzetten om verbeteringen aan te brengen in het cultuuronderwijsaanbod. Per onderwerp zullen we gastsprekers en educatiemedewerkers van Haagse instellingen uitnodigen.

Aan bod komen:

  • aandacht voor aansluiting van het cultureel aanbod uit Vonk op het speciaal onderwijs
  • informatie over subsidies en fondsenwerving
  • uitwisseling van best-practices en ervaringen binnen thematisch onderwijs
  • de inzet van vakleerkrachten
  • Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH)

Informatie

Heb je vragen, ideeën of wil je alvast meer informatie? Neem contact met ons op:
Eric Schulp, 06-46 94 16 62
Herma Roos, 06-46 94 10 25

CultuurSchakel volgt de maatregelen van het RIVM en heeft een coronaprotocol opgesteld voor de deelname aan cursussen, workshops en bijeenkomsten.